Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД е консултантска фирма, специализирана в управленското консултиране и управлението на проекти.

 

Компанията има изградена мрежа от експерти в областите мениджмънт, финанси, маркетинг, управление на проекти, управление на човешките ресурси. Работим на проектен принцип, като за всяка консултация се сформира екип от консултанти, съгласно необходимата експертиза и  сроковете за изпълнение с цел постигане на по-висока ефективност и конкурентоспособност, гъвкавост и растеж на дейността си.

 

Основно предизвикателство пред дружеството е да се наложи като водеща на българския пазар компания, предоставяща бизнес решения в областта на фирменото управление.

 

Визия

ЕР консулт и мениджмънт ООД посреща предизвикателството да работи в много динамична и бързо развиваща се бизнес среда. Световната глобализация, интеграцията на България в ЕС, навлизането на нови стандарти, нарастващата нужда от актуална информация, засилената конкуренция са само някои от новите реалности в бизнеса.


Мисия
Основна цел на фирмата е да съдейства на своите клиенти успешно да се приспособят към промените и да постигнат устойчиво развитие.


Методология
1. Формулиране на проблема (концептуална фаза) - Дефиниране на нуждите и проблемите; Изясняване на целите; Ограничаване на проблема
2. Търсене (изследователска фаза) - Търсене на данни; Установяване на връзки; Идентифициране на възможни решения
3. Оценка (аналитична фаза) - Оценка на различните алтернативи; Сравняване на възможните решения;
Посочване на курса за действие; Планиране на ресурсите
4. Съдействие при реализацията

 

Кариери

Стратегията на ЕР консулт и мениджмънт ООД включва постоянно разширяване на вече изградената мрежа от консултанти.

Ние внимателно избираме и полагаме грижи да задържим в екипа си добрите специалисти. Всички наши служители се радват на отлични възможности за реализация, гъвкавост в процеса на работа, предизвикателна и динамична бизнес среда, както и на конкурентно заплащане.

Успехът на фирмата е резултат от създаването на дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни, които се основават на взаимно доверие и професионализъм. Ето защо човешкия фактор е от основно значение за нас.

Ако сте експерт в някои от областите на икономиката, ако имате желание за допълнителни доходи, ако може да работите в екип и се справяте с поемането на отговорности, изпратете ни автобиография и мотивационно писмо на е-мейл: office@er-consult.com

 

 
 

28 Февруари  2013   

Ако планирате закупуване на по-енергоефективно оборудване, газификация на вашите помещения, смяна на енергоизточника или инсталиране на ВЕИ оборудване за производство на енергия за собствени нужди, ЕР консулт и мениджмънт ООД ще ви съдейства при разработването и управлението на проект по мярка BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика " .

 

Цената на ЕР консулт и мениджмънт ООД е около 12 000 лв. без ДДС, в зависимост от ангажираността на нашите експерти, срокът за изпълнение, отдалечеността на клиента, бизнес секторът. 

 

Пишете ни за да ви изпратим конкретна оферта, резюме на проекта, индикативни стъпки и представяне на ЕР консулт и мениджмънт ООД.

2 Март 2013   

В условията на финансова криза ЕР консулт може да Ви съдейства при изготвянето на дългосрочна финансова стратегия.

 

Научете повече за обхвата на консултацията, ползите, срокът на изготвяне и цената тук.

 

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

Обосновка банков кредит

 

Препоръчваме Ви:

Пререгистрация на търговски дружества от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Copyright © 2013

ЕР Консулт и мениджмънт ООД

free analytics for godaddy