Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

ЕР консулт и мениджмънт ООД
гр. София 1202, бул. Кн. М. Луиза 92
ЕИК 131421753
Рег. по ЗДДС - BG131421753
МОЛ Елица Недялкова

ЕР консулт е търговска марка на ЕР Консулт и Мениджмънт ООД, гр. София.
Осъществявайки достъп до уеб страниците на ЕР консулт, Вие се съгласявате да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Съдържанието на уеб страниците на ЕР Консулт и Мениджмънт ООД е със защитени авторски права. Всички права са запазени, включително и тези, които не са изрично упоменати в текущия документ.

ЕР Консулт и Мениджмънт ООД не носи отговорност за вреди - директни или индиректни, материални или нематериални, възникнали в резултат на ползването, интерпретирането или възпроизвеждането на информацията от Интернет домейна er-consult.com.


Вие имате право да разглеждате уеб страниците ЕР консулт на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото ни съгласие за това.

Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.


Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други публични документи, в средствата за масова информация, при условие, че е цитиран източникът.


Интернет страницата се публикува за Ваше удобство. ЕР консулт и мениджмънт ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.
 

 

 
       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

Обосновка банков кредит

 

Препоръчваме Ви:

Пререгистрация на търговски дружества от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Copyright © 2013

ЕР Консулт и мениджмънт ООД

free analytics for godaddy