Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

Производствени решения

 

 
 

Организация на производството
Искате да произвеждате нови продукти, но не знаете какво оборудване Ви е необходимо?
Закупили сте оборудване, но се нуждаете от контакти, за да гарантирате Вашите доставки?
Имате суровини и оборудване, но намерихте ли подходящите производствени специалисти?

Консултантите на ЕР консулт ще създадат цялостната организация на производството, като Ви препоръчат подходящо оборудване, насочат към доставчици, изградят специфична производствена структура, подберат и оценят персонала, организират производствените процеси, изградят технологичните линии.

Оптимизиране на производствени процеси
Оптимизацията може да включва:
- намаляване на себестойността на продуктите
- повишаване на производствения капацитет
- откриване на "тесни места" в производството
- подобряване на качеството
- анализ и разрешаване на производствени проблеми
- ефективно използване на човешките ресурси
- внедряване на поточни линии
- изграждане на непрекъснат цикъл на работа
- реализация на брак и остатъчни суровини
- подобрен входящ контрол на суровините
- внедряване на финансово-счетоводни и контролни системи
- развитие и усъвършенстване на управленската информационни системи (напр. ERP, CRM)

Разработване на системи за управление на качеството (СУК)
Какви са ползите от внедряването на система за управление на качеството? Колко ще струва нейното внедряване и поддръжка? Кой ще обучи персонала?
Системите за управление на качеството, покриващи изискванията на стандарта ISO 9001:2000, са предпоставка за ефективност на производствените процеси.
 

   

 

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите брошури Услуги

Стратегическо планиране

Маркетинг мениджмънт

Управление на проекти

Производствени решения

Управление на човешките ресурси

 

Препоръчваме Ви:

Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Copyright © 2011 ЕР Консулт

free analytics for godaddy