Стратегическо планиране

Управление на проекти

 Финансов мениджмънт

Маркетингови проучвания

Управление на човешките ресурси Производствени решения

 

За нас

Услуги

Клиенти Ресурси

  Контакти

 
 

 

Стратегическо планиране

 

 
 

Маркетингови стратегии

Финансовата и икономическа криза от последните години изправи българските фирми пред нови предизвикателства. Освен качествено и модерно производство, продукти отговарящи на европейските изисквания на фирмите, вече са необходими задълбочени пазарни изследвания, правилно позициониране на продуктите, професионално управление на марките, съвременни системи за дистрибуция, навременно излизане на външните пазари, ефективен и ефикасен маркетинг мениджмънт.

Готови ли сте за новите предизвикателства?

 

Стратегическият маркетинг поощрява непрекъснатото търсене на нови възможности в силно променливата бизнес среда. Позволява да се открият печеливши сектори на пазара, в които може да се постигне комерсиален успех.

 

Производствени стратегии
Кое е по-разумно - да увеличите производствения капацитет или да сертифицирате продуктите си за износ? Необходимо ли е да внедрите система за управление на качеството? Има ли фирмата потенциал да разработва нови продукти и услуги?


Ако отговорите на тези въпроси Ви затрудняват, може би се нуждаете от производствена стратегия, която да формулира стратегическите ви цели, да определи алтернативи за постигането им, да планира конкретните задачи, да осигури ресурсно дейностите във времето.

 

 

Финансови стратегии

Кои са възможностите за финансиране на Вашия бизнес растеж?

Нуждаете се от кредит, но не знаете към кого да се обърнете?

Искате да избегнете бъдещи рискови финансови събития, а не знаете как?

Оптимизирана ли е цената на капитала Ви?

 

Финансовата стратегия ще определи Вашите приоритети и ще Ви покаже "пътя" на успеха. (още)

 

Стратегии за управление на човешките ресурси

Хората са най-важният ресурс в една организация, защото:

-  те изпълняват задачите

-  те могат да окажат най-голямо влияние върху резултатите

-  те отличават компанията от нейните конкуренти

-  те активно допринасят за имиджа на организацията в обществото

-  те генерират идеите и създават продуктите на интелектуалната собственост.

Тяхното ефективно управление е ключов фактор за успеха на всяка организация. А за това е нужна стратегия.

 

Интегрирани бизнес стратегии

Разработването на всяка една от основните видове стратегии (маркетингова, производствена, финансова и на човешките ресурси) следва да отчита връзките с останалите.

 

Целта е да се намери този баланс, който ще максимизира резултатите на организацията. Само чрез интегрирането на стратегиите в една обща ще може да се постигне оптимална ефикасност, ефективност, икономичност и най-висока полза за организацията (още).

 

   

Изтегли:

Брошура Стратегическо планиране

       

уеб поща

 

       

ЕР Инфо

Безплатен информационен бюлетин за мениджъри и експерти от МСП и големи предприятия

Изтегли нашите листовки

Финансова стратегия

Обосновка банков кредит

 

Препоръчваме Ви:

Пререгистрация на търговски дружества от адвокат Цвета Иванова

www.advokat-ivanova.com

 

Условия за ползване на сайта

Защита на лични данни

 

Следвайте ни в twitter:

Copyright © 2013ЕР Консулт и мениджмънт ООД

free analytics for godaddy